Đại dịch covid đã lan đến tận Nam Cực

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 22 tháng chạp, thì cuối cùng đại dịch covid đã lan tràn đến tất cả đại lục, sau khi có tin cho biết là có người nhiễm covid ở Nam Cực ( Antarcia).
Khoảng trên 30 người sống ở trại nghiên cứu khoa học của xứ Chí Lợi trên Nam Cực đã nhiễm covid, và Nam Cực là đại lục cuối cùng đã có người nhiễm covid.
Những người nhiễm covid đã bị cô lập.
Có khoảng 1 ngàn khoa học gia cùng các chuyên gia khác sống trong các trại khảo cứu ở Nam Cực trong những tháng mùa đông.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email