Đại dịch sắp chấm dứt: Ontario chỉ có dưới 1 ngàn người nhiễm covid và Quebec dưới 300 người.

Toronto: Với số người được chủng ngừa covid gia tăng ở Canada, số người nhiễm covid trung bình một ngày xuống dưới 2,500 người.
Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 31 tháng 5, thì trong 24 tiếng đồng hồ trước đó chỉ có 916 người nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario: con số thấp nhất kể từ ngày 6 tháng 3 cho đến nay. Tỷ lệ lây nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario xuống còn 4.3 phần trăm.
Trong số 916 người bị nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario, có 226 người ở thành phố Toronto, 165 người ở vùng Peel và 85 người ở vùng York.
Số người nhiễm covid và phải nằm trong các bệnh viện ở tỉnh bang Ontario xuống còn 731 người và trong số này có 617 người phải nằm trong khu cấp cứu; con số người phải nằm trong khu cấp cứu thấp nhất kể từ ngày 11 tháng 4 cho đến nay.
Tại tỉnh bang Quebec, trong ngày chúa nhật 30 tháng 5, chỉ có 276 người nhiễm covid và chỉ có thêm 1 người chết, và đây là con số người nhiễm covid thấp nhất trong 1 ngày ở tỉnh bang Quebec kể từ ngày 14 tháng 9 năm ngoái 2020 cho đến nay.
Trong ngày chúa nhật chỉ có 362 người nhiễm covid và phải nằm trong các bệnh viện tỉnh bang Quebec và trong số này có 89 người phải nằm trong các khu cấp cứu.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email