Đại Hàn sửa luật giới hạn giờ làm cho các thần tượng K-pop nhỏ tuổi

Đại Hàn vừa sửa luật nhằm bảo vệ nghệ sĩ nói chung và nghệ sĩ vị thành niên. Nghệ sĩ nhỏ tuổi không bị ép làm việc quá sức hay phải xinh đẹp, giảm cân…
Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thể thao và Du lịch trực thuộc Quốc hội Nam Hàn đã họp xem xét thay đổi một số điều trong Luật Phát triển ngành Công nghiệp Văn hóa nghệ thuật đại chúng, một phần của Đạo luật văn hóa nghệ thuật.
Trong ngành công nghiệp K-Pop của Đại Hàn, những thần tượng nhỏ tuổi xuất hiện ồ ạt. Theo đó, luật sửa đổi nhằm giới hạn giờ làm việc cho các nghệ sĩ nhỏ tuổi.
Theo đó, dưới 12 tuổi chỉ làm việc dưới 25 giờ mỗi tuần và 6 giờ mỗi ngày; Từ 2 đến 15 tuổi làm việc dưới 30 giờ mỗi tuần và 7 giờ mỗi ngày; Từ 15 tuổi trở lên làm việc dưới 35 giờ mỗi tuần và 7 giờ mỗi ngày.
Ngoài ra, luật nghiêm cấm các hoạt động vi phạm quyền được giáo dục của những nghệ sĩ nhỏ tuổi, điển hình như nghỉ học hoặc bỏ học. Luật cũng nghiêm cấm các hành động gây rủi ro cho sức khoẻ như ép buộc họ trông đẹp hơn, giảm cân, lạm dụng về thể chất hoặc bằng lời nói dưới bất kỳ hình thức nào..

Xem thêm

Nhận báo giá qua email