Đại học Y Khoa UTMB khai trương chi nhánh mới

Vào tháng 5/2018 vừa qua, bệnh viện Bay Area Regional Medical Center tại Webster, thị trấn ngoại ô phía đông nam Houston, đã đột ngột đóng cửa và sa thải khoảng 900 nhân viên dù rằng bệnh viện này vẫn còn tương đối mới sau khi khai trương và hoạt động có 4 năm.

Giờ đây, bệnh viện này được tái khai trương nhưng hoạt động dưới cái tên mới là chi nhánh tại Clear Lake của bệnh viện UTMB, tức là bệnh viện của Phân khoa Y thuộc trường Đại học Texas tại thành phố Galveston.

Bệnh viện này sẽ khai trương vào ngày 30 tháng 3 với khoảng 87 giường cho bệnh nhân lúc ban đầu để sau đó tăng dần lên đến mức tối đa là 191 giường bệnh. Có tổng cộng 425 nhân viên sẽ làm việc tại đây trong bước đầu, và sau đó các cơ sở cũng như số lượng nhân viên sẽ được tăng dần lên theo thời gian, theo như lời phát biểu của bà Katrina Lambrecht là phó tổng giám đốc điều hành của hệ thống bệnh viện UTMB.

Hồi tháng 10 năm ngoái, các viên chức của UTMB đã ký một giao kèo thuê mướn toà nhà bệnh viện này với thời hạn đầu tiên là 15 năm và cho biết là họ sẽ chi ra khoảng 210 triệu Mỹ-kim để thiết lập thêm nhiều cơ sở nghiên cứu và giảng dạy cho phù hợp với nhu cầu của địa phương. Tuy nhiên ban giám đốc của UTMB chỉ cần thực hiện một số những dự án sửa chữa nhỏ cho một toà nhà tương đối còn mới sau 4 năm hoạt động và sẽ bắt đầu thích nghi dần với cấu trúc hiện nay của nó.

Đây là một chi nhánh mới nhất của hệ thống bệnh viện thuộc UTMB, vốn đang bành trướng sự hiện diện của mình bên ngoài lãnh địa của Galveston County và tiến sâu hơn vào vùng đất của thành phố Houston. Hệ thống bệnh viện này vốn cũng đã có mặt với một chi nhánh tại League City càng ngày càng phát triển.