Đại hội Khoáng đại Cộng đồng Houston và VPC

Hôm Chủ nhật 17/3, từ 1:00pm-3:00pm, tại trung tâm sinh hoạt cộng đồng 7100 Clairewood Houston đã có buổi họp Đại hội Khoáng đại do Hội Đồng Đại Diện cộng đồng và Hội Đồng Giám sát tổ chức. Đến tham dự có Hội Đồng Cố vấn, các cựu Chủ Tịch cộng đồng, Hội đồng liên tôn, thân hào nhân sĩ, đồng hương và các cơ quan truyền thông báo chí. Đại hội Khoáng đại cộng đồng là cơ quan quyền lực cao nhất có thẩm quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức nhân sự điều hành và giải quyết mọi tranh chấp phát sinh từ các sinh hoạt của tổ chức cộng đồng.
Mỗi năm Hội Đồng Đại Diện cộng đồng đều tổ chức Đại hội Khoáng đại thường niên để báo cáo các thành quả các sinh hoạt của cộng đồng trong năm vừa qua và các dự tính cho năm 2019.
Bạch Cúc