Đại hội Khoáng Đại Cộng đồng Người Việt Houston và VPC 2019

Hôm Chủ nhật 14/7, tại trụ sở cộng đồng Hội đồng đại diện người Việt Houston và VPC đã tổ chức bầu Ban Giám sát cho nhiệm kỳ 2020 – 2023 và bầu Ủy Bban Bầu cử.

Chủ tọa đoàn gồm có ông Đỗ Minh Đức, ông Nguyễn Tấn Trí, ông Chu Văn Cương và Thơ ký ông Trương Minh Tính. Có khoảng 150 đồng hương tham dự, cuộc bầu cử bỏ phiếu kín và trật tự với kết quả có 5 vị đắc cử, 3 dự khuyết: 1- ông Đỗ Tỉnh, 2 – ông Mạnh xuân Phát, 3 – ông Nguyễn kim Bằng, 4 – ông Jimmy Nguyễn, 5 – bà Phạm Nhàn (Mary), 6 – ông Trịnh Du, 7 – ông Trần Navy, 8 – ông Nguyễn Đình Nhất.
Tiếp theo bầu Ủy Ban bầu cử cũng bỏ phiếu kín và kết quả như sau: 1 – ông Trần Trí, 2 – Bà Phạm Nhàn, 3 – Bà Nguyễn thị Yêu, 4 – ông Trần Navy, 5 – ông Adams Trần.

Xin chúc mừng Tân Hội đồng giám sát nhiệm kỳ 2020 – 2023 đồng hương mong quý vị góp sức giữ vững cộng đồng đoàn kết vững mạnh và là thành trì chống cộng, đấu tranh cho dân chủ tự do nơi quê nhà của cộng đồng người Việt hải ngoại.

Bạch Cúc

Xem thêm

Nhận báo giá qua email