Đại lễ húy kỵ đức tổ nghiệp ngành kim hoàn

Tối thứ Sáu 29/3, tại nhà hàng Ocean Palace, đồng nghiệp Kim Hoàn Houston đã tổ chức Đại lễ húy kỵ đức tổ nghiệp kim hoàn theo nghi thức cổ truyền. Đến tham dự có đồng nghiệp ngành vàng và thân hữu cùng nhau thắp nén tâm hương tưởng nhớ đến các bậc tiền nhân có công khai sáng ngành mỹ nghệ kim hoàn.
Năm 1789 sau khi đại thắng quân Thanh, vua Quang Trung kêu gọi người tài đức ra giúp vua trị quốc an dân, ông Cao Đình Đô là người Thanh Hóa đem gia đình vào Huế xin làm nghề kim hoàn, khi qua sông Ô Lâu cả gia đình gặp nạn nhờ dân làng Kế Môn cứu giúp nên thoát chết. Nhớ đến ơn cứu mạng sau khi ông vào kinh thành ông trở lại làng dạy cho người làng Kế Môn nghề kim hoàn. Đã trên 200 năm làng Kế Môn được xem là cái nôi của ngành vàng bạc.

Bạch Cúc