Dân B.C. vẫn còn nợ quá nhiều bảo phí y tế

Bộ tài chính B.C. cho biết đang tìm cách “đòi” khoảng $422 triệu bảo phí y tế tỉnh bang (Medical Services Plan – MSP) mà một số người vẫn còn chưa trả từ những năm trước đây, mặc dù bảo phí này đã bị bãi bỏ cho tất cả các cư dân B.C. kể từ ngày 1-1-2020.

Bộ tài chính B.C. cảnh báo nếu không thể bảo đảm được một kế hoạch chi trả với một cá nhân vẫn còn nợ số tiền bảo phí MSP này, thì họ có thể bắt đầu thực hiện những bước nhằm bảo đảm người thiếu nợ ấy phải trả.

Theo ông Scott Hannah, chủ tịch hội đồng quản trị – kiêm tổng giám đốc điều hành Hội Tư vấn Tín dụng B.C. (Credit Counselling Society of B.C. – CCS), hiện vẫn không rõ bao nhiêu trong số tiền nói trên thực ra là đang bị dân chúng nợ. Lý do là một ít trong số tiền nợ nói trên là do có những người có thể đã không kịp điền vào những giấy tờ thích hợp để được miễn đóng, trong khi cũng có những người có thể đã di chuyển ra khỏi tỉnh bang, nhưng lại chưa cung cấp những chứng từ cho thấy rằng họ đã được bảo hiểm y tế ở một nơi khác.

Nên biết, thực ra có nhiều cách để được miễn đóng bảo phí MSP. Ai có thắc mắc gì về chuyện phải trả nợ, hoặc thuộc diện có thể được miễn thì có thể liên lạc với CCS để biết thêm các chi tiết.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email