Dân biểu Kevin Vương phải ra tòa án quân sự

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 20 tháng 7, dân biểu Kevin Vương, một sĩ quan hải quân trừ bị của hải quân Canada, đã phải ra tòa án quân sự về việc mà người dân biểu này không thông báo cho giới chức lãnh đạo lực lượng hải quân về tội danh bạo hành tình dục diễn ra vào năm 2019.
Nếu thẩm phán tòa án quân sự xác định tội trạng thì theo các giới chức hải quân, dân biểu Vương có thể sẽ bị “những hình phạt nghiêm trọng” ( severe reprimand).
Tuy nhiên phiên xử sẽ không có tính cách là một tòa án quân sự mà là vụ xử ngắn gọn ( summary trial) dành cho những người có tội danh nhẹ như trường hợp dân biểu Vương.

Các giới chức thẩm quyền hải quân nói là dân biểu Vương, cũng là một thiếu úy hải quân lực lượng trừ bị, đã có đơn thưa về tội bạo hành tình dục vào năm 2019, và người gửi đơn thưa sau đó đã rút đơn lại.
Trong cuộc bầu cử dân biểu liên bang vừa diễn ra trong năm 2021, ứng cử viên Kevin Vương ra ứng cử dưới danh nghĩa là ứng cử viên của đảng Tự Do.
Vài ngày trước khi cuộc bầu cử dân biểu liên bang diễn ra, đảng Tự Do mới được thông báo về tội danh của ứng cử viên Vương, và đảng này đã cắt đứt những liên hệ với ông Vương: Ông Vương đã thắng cử với tư cách là một dân biểu độc lập.
Dân biểu Vương bác bỏ những lời tố cáo và cho đó là những lời vu cáo hão huyền.
Kết quả cuộc xử án ngắn ngọn: dân biểu Kevin Vương chỉ bị phạt $500.

Nhận báo giá qua email