Dân Canada sau 55 tuổi hạnh phúc hơn

Một cuộc khảo sát thăm dò mới nhất cho thấy người dân Canada hạnh phúc hơn sau 55 tuổi và khi họ kiếm được khoản thu nhập cao hơn, nhưng hầu hết không coi tiền là yếu tố chính ảnh hưởng đến hạnh phúc cho họ.

“Chỉ số Hạnh phúc” do Leger thực hiện, yêu cầu người Canada trên toàn quốc đánh giá mức độ hạnh phúc của họ theo thang điểm từ 1 đến 10 và lưu ý yếu tố nào họ tin rằng ảnh hưởng đến hạnh phúc của họ nhất.

Cuộc khảo sát trực tuyến được thực hiện trong thời gian 11-17 tháng 6 cho thấy phân nửa số người trả lời xếp hạng hạnh phúc của họ ít nhất 8 trên 10, và hầu như không khác biệt giữa các khu nông thôn và thành thị.

Nhiều người tham gia cuộc khảo sát ở vùng bờ biển phía đông và Québec cho biết họ có mức hạnh phúc cao – lần lượt là 56 và 55 phần trăm. Vùng British Columbia đứng thứ ba với 52 phần trăm.

Những người tham gia ở Ontario nằm cuối danh sách với 47 phần trăm nói họ có mức hạnh phúc cao.

44 phần trăm người tham gia khảo sát trong khoảng 18-54 tuổi cho biết họ có mức hạnh phúc cao, nhưng có đến 61 phần trăm người trên 55 tuổi nói họ có mức hạnh phúc cao.

Những người có thu nhập cao dường như cũng có mức hạnh phúc cao. 44 phần trăm những người thu nhập một năm 40.000 đô-la hoặc ít hơn cho biết họ sống hạnh phúc. Con số này tăng cao lên 53 phần trăm đối với những người có thu nhập 80.000 đô-la một năm.

Tuy nhiên cuộc khảo sát cho thấy chỉ có 8 phần trăm nói tình trạng tài chánh của họ là động lực chính tạo ra hạnh phúc cho họ.

Các yếu tố mà những người tham gia khảo sát coi là có ảnh hưởng nhất đến hạnh phúc là cảm giác tự do và niềm tin họ đang sống cuộc sống mà họ đã tưởng tượng cho chính mình, với 24 và 19 phần trăm số người được hỏi xác định đó là chìa khóa.

Dave Scholz của công ty khảo sát Leger nói rằng có thể làm ra nhiều tiền có nghĩa là bạn có thể làm thêm nhiều thứ và cho phép bạn cảm thấy hạnh phúc, nhưng chính tiền không phải là thứ mà người ta tin là làm cho họ hạnh phúc.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy nhiều người thấy hạnh phúc khi họ làm chủ căn nhà hơn là ở nhà thuê (57 phần trăm so với 40 phần trăm), và sống cùng người khác hơn là độc thân (53 so với 43 phần trăm).

2.504 người Canada đã tham gia cuộc khảo sát của Leger.

LCC (Theo CTV)

Xem thêm

Nhận báo giá qua email