Dân Mỹ đi chủng ngừa Covid có phải trả tiền?

Theo tin của báo HealthLine thì dân Mỹ sẽ không phải trả tiền khi đi chủng ngừa Covid trong giai đoạn khởi đầu, và trong tương lai những năm tới thì người ta chưa biết rõ là ai sẽ phải trả tiền chủng ngừa này: công ty bảo hiểm hay người ta phải trả thêm tiền co-pay.

Nhưng trong cuộc chủng ngừa lần đầu, những cư dân của Hoa Kỳ (cũng như cư dân ở Canada) sẽ không phải trả tiền chi phí chủng ngừa.

Các giới chức y tế Hoa Kỳ đã xác nhận là cư dân Mỹ cứ thoải mái đi chích ngừa vì những phí tổn sẽ do chính quyền liên bang và các công ty bảo hiểm sức khỏe đứng ra trả tất cả trong thời đại dịch.

Như thế nếu sau này hết đại dịch mà người Mỹ vẫn phải đi chích ngừa thì những người này có thể sẽ phải trả một phần chi phí: co-pay như trường hợp chích ngừa cúm?

Xem thêm

Nhận báo giá qua email