Dân số Canada gia tăng đến 36 triệu người

Ottawa: Theo bản công bố của sở Thống Kê Canada vừa phổ biến hôm thứ sáu ngày 18 tháng 3, thì dân số ở Canada đã gia tăng.

Theo bản thống kê này, tính đến ngày 1 tháng giêng năm nay 2016, dân số ở Canada là 36,048,500 người, gia tăng thêm 62,800 người kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2015.

Trong năm 2015, dân số gia tăng ở Canada chỉ ở mức 0.95 phần trăm, so với 1.04 phần trăm trong năm 2014.

Trong tài khóa ba tháng cuối của năm 2015: có 95,300 hài nhi được sinh ra, trong khi có 67,900 người chết.

Dân số ở Canada sẽ gia tăng mạnh hơn trong năm 2016, nhờ vào sự thâu nhận hàng loạt những người tỵ nạn.

Tin tức khác...