Dân số tỉnh bang Ontario sẽ gia tăng thêm 6 triệu người trong vòng 20 năm sắp đến?

Toronto: Theo bản tin của sở thống kê Canada vừa phổ biến trong hôm thứ hai ngày 29 tháng 8, thì trong vòng 20 năm sắp đến, dân số ở tỉnh bang Ontario dự trù gia tăng thêm 6 triệu người.
Các nhà chuyên môn vì thế, đã lên tiếng khuyến cáo chính quyền các cấp, nên bắt đầu những chương trình xây cất thêm các cơ sở hạ tầng, các tiện nghi điện nước, các dịch vụ xã hội, trường học nhà thương và nhất là xây cất thêm nhà cửa cho 6 triệu cư dân sẽ đến này.
Theo sở thống kê Canada thì dân số tỉnh bang Ontario sẽ gia tăng từ mức 14.8 triệu dân như hiện nay lên đến 19 triệu người và có thể lên đến 21 triệu người vào năm 2043?
Hiện nay tìm được một mái nhà ở tỉnh bang Ontario vẫn là một khó khăn hàng đầu của những người di dân mới, khi giá nhà hay tiền mướn nhà đã lên đến những kỷ lục.
Các chuyên gia kinh tế thì lạc quan cho là với dân số gia tăng sẽ giúp cho sự phát triển nền kinh tế ở tỉnh bang Ontario mạnh mẽ hơn .
Theo giáo sư Matti Siemiatycki của trường đại học Toronto thì việc xây cất các cơ sở hạ tầng là một chuyện phải thiết kế lâu dài, chứ không một sớm một chiều mà làm xong.
Dân số tỉnh bang Ontario gia tăng, mà phần lớn từ số di dân đến từ các quốc gia khác cũng như số người tỵ nạn được chính quyền Canada nhận vào hàng năm.
Dân số gia tăng cũng vì người ta sống thọ hơn: cũng theo sở thống kê Canada thì số cư dân trên 85 tuổi ở tỉnh bang Ontario sẽ gia tăng từ mức 345 ngàn người vào năm 2021 lên đến 921 ngàn người vào năm 2043.
Chính quyền của thủ hiến Doug Ford dự trù xây cất thêm 1.5 triệu nhà vào năm 2031. Tuy nhiên theo nhận định của các chuyên gia thì số nhà cửa xây cất thêm sẽ không đủ cho dân số gia tăng và giá nhà cửa ở tỉnh bang Ontario sẽ còn gia tăng cao hơn nữa trong tương lai?

Xem thêm

Nhận báo giá qua email