Dân than phiền đội cấp cứu sức khỏe tâm thần Vancouver

Shirley Chan cho biết bà đã thực hiện khoảng sáu cuộc gọi khẩn cấp tới 911 trong nhiều năm. Mỗi lần người con gái lớn của bà gặp khủng hoảng, bà đều xin nhờ đến sự trợ giúp của “Car 87”, là đội chăm sóc sức khỏe tâm thần chuyên trách của Sở Cảnh sát thành phố Vancouver. Đội “Car 87” gồm cảnh sát mặc thường phục đi kèm với y tá chuyên nghiệp để có thể lượng định tình trạng và can thiệp khẩn cấp tại chỗ cho những người sống với bệnh tâm thần.

Chương trình “Car 87” là sự hợp tác giữa Sở Cảnh sát Vancouver và Nhóm Ứng phó Khủng hoảng của Trung tâm Đánh giá & Tiếp cận Vancouver Coastal Health (trước đây là Dịch vụ Khẩn cấp Sức khỏe Tâm thần). Chương trình Car 87 bắt đầu thử nghiệm vào năm 1978 và được chính thức hóa vào năm 1987.

Bà Chan nói với phóng viên CBC: “Tôi thường không gọi 911 trừ khi con tôi nổi cơn nghiêm trọng và rất hung hăng hoặc đe dọa – khi tôi cảm thấy mình không thể tự đối phó và cảm thấy không an toàn cho bản thân. Con gái tôi có thể đập vỡ cửa sổ hoặc có thể cầm dao trong tay hoặc nó đè vật tôi.”

Nhưng không một cuộc gọi nào của bà Chan đã đưa “Car 87” đến cửa nhà bà. Bà Chan nói: “Các nhà điều hành thường cố gắng tuân thủ và họ giữ đường dây cho tôi, và họ nói với tôi rằng họ đang cố gắng lấy “Car 87”  để rồi sau đó họ nói “Car 87” đang bận và không thể đến được.”

Bà Chan là phó chủ tịch của Hội Bệnh Tâm thần Nghiêm trọng Pathways. Trường hợp của bà không đơn độc. Các tổ chức dịch vụ và nhà cung cấp nhà ở Vancouver nói rằng mặc dù chương trình này rất tuyệt vời về mặt lý thuyết, nhưng “Car 87” hiếm khi có sẵn. Ngay cả khi một yêu cầu đang trong hàng đợi phục vụ, cảnh sát thừa nhận đội có thể mất nhiều ngày để đến nơi.

Bà Chan nói: “Điều đó không hiệu quả. Hầu hết các gia đình sẽ không thực hiện cuộc gọi cho đến khi họ cảm thấy họ không có quyền truy đòi.”

Ngoài đội “Car 87”, Sở Cảnh sát Vancouver còn có đội “Car 88” đã xuất hiện trên đường phố từ năm ngoái, cho phép dịch vụ hoạt động từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối, do Sở Cảnh sát Vancouver hợp tác với Sở Y tế Vancouver Coastal Health điều hành. Bất kỳ ai cần giúp đỡ đều có thể yêu cầu “Car 87” bằng cách gọi cảnh sát hoặc Trung tâm Đánh giá và Tiếp cận của Vancouver Coastal Health.

 

Xem thêm

Nhận báo giá qua email