Đảng Alberta hứa tăng gấp đôi khấu trừ thuế doanh nghiệp

Trong kế hoạch tạo ra việc làm của mình, thủ lãnh đảng Alberta Stephen Mandel cũng vừa hứa sẽ tăng gấp đôi số tiền khấu trừ thuế cho các doanh nghiệp nhỏ và trung từ $500,000 lên $1 triệu, nếu như ông được bầu làm thủ hiến Alberta trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới.

Tại một sự kiện vận động tranh cử ở Calgary hôm thứ Ba 26-3, ông Mandel cho biết tất cả các khía cạnh khác của chính sách khấu trừ thuế doanh nghiệp nhỏ vẫn sẽ được giữ như cũ, bao gồm biểu suất thuế 2% hiện có. Ông khẳng định rằng chính sách này là một sự công nhận 70% số việc làm mới hiện đang được tạo ra bởi các doanh nghiệp nhỏ và trung – xương sống của nền kinh tế tỉnh bang.

Đảng Alberta cũng hứa sẽ hạ thấp biểu suất thuế doanh nghiệp chung từ 12% xuống 10%. Sự thay đổi này theo lời ông Mandel sẽ giúp khôi phục Alberta trở về vị trí là tỉnh bang cạnh tranh nhất ở Canada trong vấn đề biểu suất thuế doanh nghiệp.

Các khoản cắt giảm nói trên theo lời đảng Alberta sẽ có một tác động ngắn hạn lên ngân sách trong năm đầu (hụt khoảng $400 triệu), nhưng sẽ “bình ổn trở lại” trong năm thứ 3, và trước khi được thực hiện đầy đủ trong năm 2023 ước tính sẽ sản sinh $1.5 tỷ nguồn thu bổ sung hằng năm, trong lúc sẽ mở rộng nền kinh tế tỉnh bang bằng một lợi tức $16 tỷ.

Về vấn đề lương tối thiểu, ông Mandel khẳng định rằng đảng Alberta của ông sẽ không đảo ngược mức tăng lương hiện đang được áp dụng.

Để so sánh, mới hồi đầu tháng 3, thủ lãnh Đảng Bảo thủ Thống nhất Alberta (UCP), ông Jason Kenney, cũng hứa chính quyền mới của đảng ông sẽ giảm biểu suất thuế doanh nghiệp xuống còn thấp hơn nữa: xuống 8% trước năm 2022, thấp nhất ở Canada.

Thủ lãnh đảng Alberta, ông Stephen Mandel, hồi tuần trước cũng tuyên bố nếu được bầu lên, chính quyền mới của đảng ông sẽ “tập trung nhiều hơn” vào vấn đề sức khỏe phòng ngừa, bao gồm việc sẽ bỏ chất fluoride trở lại trong nước uống ở Calgary.

Calgary đã từng rút chất fluoride ra khỏi nguồn nước uống của mình cách nay 8 năm, mặc dù các tổ chức như Hiệp hội Nha khoa Alberta (Alberta Dental Association), Hội Nhi khoa Canada (Canadian Pediatric Society), và Sở Y tế Alberta (Alberta Health Services) đều ủng hộ bỏ nó vào trong nước.