Đảng Bảo Thủ Cấp Tiến có thể thắng đa số trong cuộc bầu cử nghị viện tỉnh bang Ontario sắp diễn ra

Toronto: Theo kết quả cuộc thăm dò dân ý mới đây
của tổ chức thăm dò dân ý Angus Reid vừa được phổ biến hôm thứ năm ngày 31 tháng 3 thì 37 phần trăm những cư dân tỉnh bang Ontario được hỏi ý kiến đã ủng hộ thủ hiến Doug Ford và đảng Bảo Thủ Cấp Tiến, 29 phần trăm những người được hỏi ý kiến ủng hộ đảng Tân Dân Chủ và 25 phần trăm ủng hộ đảng Tự Do.
Theo nhận xét của những chuyên viên thăm dò dư luận của tổ chức Angus Reid thì với gần 40 phần trăm cư dân ủng hộ, đảng Bảo Thủ Cấp Tiến của thủ hiến Doug Ford có thể trở lại nắm quyền với đa số ghế trong nghị viện.
Tưởng cũng nên nói thêm là cuộcv bầu cử lại nghị viện tỉnh bang Ontario sẽ diễn ra trong tháng 6 sắp đến.
Số người ủng hộ đảng Bảo Thủ Cấp Tiến đông đảo ở thôn quê, của lớp người chỉ học xong trung học và đàn ông nhiều hơn đàn bà.
Số cư dân tỉnh bang Ontario ủng hộ đảng Bảo Thủ Cấp Tiến sút giảm từ thời bắt đầu có đại dịch, nhưng dần dần gia tăng trở lại.
43 phần trăm những cư dân tỉnh bang Ontario được hỏi ý kliến ủng hộ thủ hiến Ford: gia tăng 13 phần trăm kể từ hồi đầu năm cho đến nay.
Trong cuộc bầu cử nghị viện tỉnh bang Ontario lần trước, đảng Bảo Thủ Cấp Tiến của thủ hiến Ford chiếm 76 ghế, chiếm đa số trong nghị viện với khoảng 40 phần trăm cử tri ủng hộ.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email