Đảng Bảo Thủ Cấp Tiến tỉnh bang Ontario công bố bản đường hướng và mục tiêu.

Toronto: Trong những ngày cuối tuần 25 tháng 11, các đảng viên của đảng Bảo Thủ Cấp Tiến ở  tỉnh bang Ontario đã nhóm họp  ở thành phố Toronto, chuẩn bị cho một cuộc bầu cử lại Nghị viện tỉnh bang  trong năm tới.

Đảng Bảo Thủ Cấp Tiến tìm cách  chiếm lại nghị viện, sau 14 năm dưới sự lãnh đạo của đảng Tự Do.

Trong cuộc họp này, đảng Bảo Thủ Cấp Tiến đã cô bố đường lối của đảng này, nếu đắc cử.

Cũng theo bản cương lĩnh có tên là People’s Guarantee, ông Patrick Brown thủ lãnh đảng  Bảo Thủ Cấp Tiến hứa là ông ta sẽ không ra tranh cử một nhiệm kỳ thứ nhì, nếu  trong thời gian nhiệm kỳ đầu, ông ta không thực hiện được 5 mục tiêu:

-Cắt giảm thuế lợi tức 22.5 phần trăm cho những người trung lưu.

-Bồi hoàn cho bậc cha mẹ 75 phần trăm chi phí gửi con để đi làm.

-Cắt giảm 12 phần trăm tiền điện.

-Tài trợ 1.9 tỷ dollars cho chương trình bảo vệ sức khỏe tâm thần.

-Ban hành đạo luật  về sự liêm chính của chính quyền tỉnh bang: The Ontario First Trust, Accountability and Integrity Act.

Bản cương lĩnh của đảng Bảo Thủ Cấp Tiến  dày 80 trang, bao gồm 147 điều hứa hẹn.

Trong số những điều hứa hẹn này  gồm  việc bỏ ra 5 tỷ dollars cho việc xây cất đường xe điện ngầm ở Toronto, 15 ngàn  giường mới cho các bệnh nhân  phải ở lâu dài trong bệnh viện trong vòng 5 năm, cung cấp miễn phí  internet trên xe lửa GO và $500 tiền hồi thuế cho những ai mua bánh xe tuyết cho mùa đông.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email