Đảng Bảo Thủ dẫn trước trong cuộc tranh cử dân biểu liên bang sắp diễn ra.

Ottawa: Theo kết quả cuộc thăm dò dân ý mới được công bố hôm thứ ba ngày 2 tháng 7, thì thủ lãnh Andrew Scheer của đảng Bảo Thủ vẫn dẫn đầu, cho dù số người ủng hộ đảng Tự Do của thủ tướng Justin Trudeau gia tăng ở tỉnh bang Ontario.
Theo kết quả cuộc thăm dò dân ý của tổ chức thăm dò ý kiến, DART/MARU thì số người ủng hộ đảng Bảo Thủ của thủ lãnh Andrew Scheer là 37 phần trăm, trong khi 32 phần trăm ủng hộ đảng Tự Do của thủ tướng Trudeau và 17 phần trăm ủng hộ đảng Tân Dân Chủ.
Cuộc bầu cử lại hạ viện liên bang sẽ diễn ra trong tháng 10 sắp tới.
Theo nhận xét của tổ chức thăm dò dân ý thì số người ủng hộ thủ tướng Trudeau ở tỉnh bang Ontario gia tăng và đảng Tự Do dẫn đầu ở tỉnh bang này, vì cử tri ở tỉnh bang chán ghét đảng Bảo Thủ Cấp Tiến của thủ hiến Doug Ford, tuy chính quyền của thủ hiến Ford mới lên cầm quyền được 1 năm: cử tri ghét đảng Bảo Thủ cấp tỉnh bang , đâm ra ghét luôn đảng Bảo Thủ của thủ lãnh Andrew Scheer ở cấp liên bang.
Theo nhiều bình luận gia thì đảng Bảo Thủ sẽ lên nắm quyền sau cuộc bầu cử hạ viện liên bang diễn ra trong tháng 10, nhưng người ta chưa biết là chính quyền đảng Bảo Thủ sẽ là một chính quyền chiếm đa số ghế hay không?

Xem thêm

Nhận báo giá qua email