Đảng Bảo Thủ liên bang là đảng chính trị có nhiều đảng viên nhất Canada

Ottawa: Sau khi thủ lãnh đảng Bảo Thủ liên bang, ông Erin O’Toole phải từ chức vì không được sự ủng hộ của đa số nội các của đảng này, một cuộc bầu thủ lãnh đảng Bảo Thủ sẽ diễn ra vào tháng 9 năm nay 2022.
Các ứng cử viên tranh chức thủ lãnh đảng Bảo Thủ liên bang gồm ông Patrick Brown, bà Leslyn Lewis, ông Scott Aitchison, ông Pierre Poilievre, ông Jean Charest, và ông Roman Baber.
Trong những tháng qua, các ứng cử viên đã nỗ lực tuyển mộ thêm đảng viên cho cuộc bầu cử thủ lãnh: ứng cử viên nào được nhiều phiếu nhất, sẽ trở thành thủ lãnh đảng Bảo Thủ liên bang.
Theo những tin tức loan báo, thì trong vòng có mấy tháng qua, số đảng viên đảng Bảo Thủ đã lên đến trên 600 ngàn đảng viên và đảng Bảo Thủ là đảng chính trị cho nhiều đảng viên nhất ở Canada.
Số đảng viên của đảng Bảo Thủ đã gia tăng lên gấp đôi: từ con số 270 ngàn đảng viên thời của thủ lãnh Erin O’Toole, lên đến trên 600 ngàn đảng viên như hiện nay.
Nhiều nhân viên đặc trách việc bầu cử thủ lãnh đã tỏ ý lo ngại là với số đảng viên quá đông, các nhân viên văn phòng có thể không có khả năng tổ chức cuộc bầu cử một cách chính xác, không nhầm lẫn.