Đảng Bảo Thủ Thống Nhất của thủ lãnh Jason Kenney chiếm đa số ghế.

Edmonton: Trong cuộc bầu cử lại nghị viện tỉnh bang Alberta diễn ra trong ngày thứ ba 16 tháng 4, các dự đoán của các cơ quan truyền thông cho thấy là đảng Bảo Thủ Thống Nhất (UCP) của thủ lãnh Jason Kenney chiếm đa số ghế, và bà thủ hiến Rachel Notley của đảng Tân Dân Chủ sẽ trở thành thủ lãnh của đảng đối lập ở nghị viện tỉnh bang.
Tân thủ hiến Jason Kenney từng là dân biểu liên bang và giữ các chức tổng trưởng quốc phòng, tổng trưởng di dân và tỵ nạn của chính quyền đảng Bảo Thủ của cựu thủ tướng Stephen Harper.
Ông cũng là một thân hữu của Thời Báo cũng như cộng đồng người Việt ở Ontario.