Đảng Bảo Thủ Thống Nhất dẫn trước trong cuộc bầu cử nghị viện tỉnh bang Alberta

Edmonton, Alberta: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 3 tháng 4, thì kết quả của cuộc thăm dò vừa diễn ra, đảng Bảo Thủ Thống Nhất ( UCP) của thủ lãnh Jason Kenney có thể sẽ thắng trong cuộc bầu cử nghị viện tỉnh bang Alberta, sắp diễn ra trong vòng 2 tuần tới.
Theo kết quả cuộc thăm dò dân ý của tổ chức the Janet Brown Opinion Research thì nếu cuộc bầu cử nghị viện tỉnh bang Alberta diễn ra ngay lúc họ làm thống kê, thì 53 phần trăm những người được hỏi ý kiến sẽ bầu cho đảng Bảo Thủ Thống Nhất của thủ lãnh Kenney, trong khi chỉ có 34 phần trăm sẽ bầu cho đảng cầm quyền Tân Dân Chủ của bà thủ hiến Rachel Notley.
Trong khi kết quả của một cuộc thăm dò dân ý khác của tổ chức thăm dò dân ý the Global Petroleum Show thì số phần trăm sai biệt ủng hộ đảng UCP lên đến 21 phần trăm: 53 phần trăm ủng hộ đảng UCP và 32 phần trăm ủng hộ đảng NDP.
Kết quả của những cuộc thăm dò dân ý vừa qua cho thấy là đảng Bảo Thủ Thống Nhất có triển vọng chiếm đa số ghế trong cuộc bầu cử nghị viện sắp diễn ra này: đảng UCP có thể chiếm 70 ghế trong số 87 ghế ở nghị viện.