Đảng Bảo Thủ Thống Nhất vẫn dẫn đầu trong cuộc bầu cử nghị viện tỉnh bang Alberta.

Edmonton: Theo kết quả cuộc thăm dò dân ý của đài truyền hình CBC phổ biến trong hôm thứ hai ngày 8 tháng 4, thì đảng Bảo Thủ Thống Nhất của thủ lãnh Jason Kenney hiện dẫn đầu trong cuộc bầu cử vào nghị viện tỉnh bang sắp diễn ra.
51 phần trăm những người được hỏi ý kiến ủng hộ đảng Bảo Thủ Thống Nhất, 35.9 phần trăm ủng hộ đảng Tân Dân Chủ của bà thủ hiến Rachel Notley, và 6.9 phần trăm ủng hộ đảng Tự Do Alberta.
Nếu tính theo số ghế thì đảng Bảo Thủ Thống Nhất sẽ chiếm đa số với 67 ghế, và đảng NDP về nhì với 19 ghế.