Đảng Tân Dân Chủ sẽ ủng hộ đảng cầm quyền Tự Do cho đến hết nhiệm kỳ 2025

Ottawa: Trong hôm thứ ba ngày 22 tháng 3, thủ tướng Justin Trudeau loan báo là đảng Tự Do đã đạt được một thỏa hiệp với đảng Tân Dân Chủ: đảng NDP sẽ ủng hộ đảng Tự Do cho đến hết nhiệm kỳ dân biểu vào năm 2025.
Đổi lại chính quyền đảng Tự Do sẽ cho thực thi một số mục tiêu mà đảng NDP đề ra.
Tuy nhiên chi tiết của thỏa thuận này đã không được tiết lộ.
Hiện nay trong hạ viện Canada có 338 ghế: đảng Tự Do có 159 ghế, trong khi đảng NDP có 25 ghế.
Tổng cộng số ghế của hai đảng Tự Do và NDP sẽ hơn qua bán tổng số ghế của hạ viện và như thế đảng cầm quyền Tự Do sẽ không sợ bị lật đổ trong các cuộc bầu phiếu “bất tín nhiệm” có thể xảy ra trong tương lai.
Đảng NDP ủng hộ đảng cầm quyền Tự Do với điều kiện là chính quyền liên bang sẽ cho thi hành những chương trình mà cả hai đảng đều đồng ý như là việc bảo hiểm đại chúng về nha khoa và về thuốc men. Về những mục tiêu khác như bảo vệ môi trường, cũng như việc tài trợ cho những nhân viên phải nghỉ làm vì bệnh ( sick leave)
Với sự ủng hộ của đảng NDP, đảng cầm quyền Tự Do sẽ không sợ bị lật đổ, trong khi đảng Bảo Thủ liên bang sẽ phải chờ đến năm 2025 mới hy vọng lên nắm quyền thay thế đảng Tự Do, sau cuộc bầu cử lại dân biểu liên bang.
Hiện nay đảng Bảo Thủ đang xúc tiến việc bầu lại vị thủ lãnh, thay thế cho ông Erin O’Toole đã bị đảng viên truất phế.
Đã có nhiều ứng cử viên cho chức thủ lãnh đảng Bảo Thủ công bố ý định việc ra tranh chức như là ông thị trưởng thành phố Brampton, Patrick Brown, ông Jean Charet, cựu thủ hiến tỉnh bang Quebec.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email