Đảng Tân Dân Chủ thắng lớn ở tỉnh bang British Columbia

thủ hiến Hogan

Vancouver: Kết quả cuộc bầu phiếu nghị viện tỉnh bang British Columbia đã được công bố trong hôm chúa nhật ngày 25 tháng 10, với đảng cầm quyền Tân Dân Chủ thắng lớn: đảng NDP đã chiếm đa số ghế với 55 ghế, trong khi đảng Tự Do chỉ chiếm có 29 ghế và đảng Xanh chiếm 3 ghế.
Đảng NDP chiếm 45 phần trăm số phiếu bầu và thắng ở những vùng trước đây là thành trì của đảng Tự Do như Richmond, Chilliwack, Langley và the North Shore.
Trước khi có đại dịch, chính quyền đảng NDP của thủ hiến John Horgan là một chính quyền thiểu số phải tổ hợp với đảng Xanh để thành lập chính quyền.
Với những thành quả mà đảng cầm quyền NDP đạt được trong việc ngăn ngừa đại dịch, đã giúp đảng NDP thắng vẻ vang.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email