Huỷ
Mới

    Chủ về hưu, cần bán building, $699,000.00, có 2 units: 1800Sqft và 1250sqft cho 2 tiệm Subway và tiệm Nails, đang cho thuê, downtown Port Colborne, gần chợ, Bank, LCBO, 7 Eleven. Xin gọi Jenny: (905) 341-3158 (905) 835-8794

    Mới

      Cần bán building hoặc nhà hàng. Building có 6 aparts. 2 Apart, có 2 bedr., 4 aparts. có 1 bedr, income $7000/th, restaurant on Main Floor + LCBO licence, good income, bonus 2 Bedrooms. Gọi Kevin: (647) 787-8732

      Nhận báo giá qua email