Đánh thuế những người không chủng ngừa ở Quebec

Montreal: Trong cuộc họp báo diễn ra trong ngày thứ ba 11 tháng giêng, thủ hiến Francois Legault của tỉnh bang Quebec đã nói là ông sẽ cho thiết lập một thứ thuế gọi là “thuế sức khỏe” nhằm vào những người Quebecers không chủng ngừa covid, cho dù họ không có những lý do về sức khỏe.
Tuy nhiên thủ hiến Legault chưa cho biết rõ khi nào thì thuế sức khỏe có hiệu lực và tiền thuế này sẽ là bao nhiêu, nhưng ông có nói là nếu nói là thuế từ $50 cho đến $100 cho một người không chịu chủng ngừa thì vẫn còn quá ít.
Chuyện dự định đánh thuế sức khỏe này của chính quyền tỉnh bang Quebec làm chúng ta nhớ lại là trong năm ngoái, nhằm khuyến khích cư dân đi chủng ngừa, thủ hiến Jason Keney của tỉnh bang Alberta đã đề nghị tặng cho mỗi người đi chủng ngừa $100 và không biết chuyện tặng tiền này vẫn còn hay bị hủy bỏ?
Theo thủ hiến Legault thì những người chưa chủng ngừa covid, bị lây nhiễm và phải nằm bệnh viện sẽ là những gánh nặng cho nền y tế tỉnh bang.
Hiện nay chỉ còn chừng 10 phần trăm cư dân tỉnh bang Quebec chưa chịu chủng ngừa, nhưng số bệnh nhân chưa chủng ngừa và phải nằm trong bệnh viện chiếm hơn một nửa số bệnh nhân bị covid.
Cũng vì có quá đông những bệnh nhân bị covid và phải vào bệnh viện, các giới chức y tế của các bệnh viện đã phải hủy bỏ hơn 80 phần trăm số các cuộc giải phẩu các bệnh khác, để có chỗ cho những người bị nhiễm covid.