Daniel Nguyễn giành vị trí ứng cử viên dân biểu đảng Dân Chủ tiểu bang Oregon

Kết quả cuộc bầu ứng cử viên dân biểu tiểu bang Oregon cho đảng Dân Chủ đã được công bố hôm 13/6.

Kết quả cho thấy là ứng cử viên Daniel Nguyễn đã hạ ứng cử viên Neelam Gupta với vỏn vẹn có 28 phiếu.

Theo luật của tiểu bang Oregon, cơ quan đặc trách bầu cử sẽ tự động cho kiểm phiếu lại các cuộc bầu cử, nếu số phiếu sai biệt ít hơn 1 phần trăm tổng số phiếu. Trong cuộc bầu cử ứng cử viên này, 1 phần trăm số phiếu sai biệt là 27 phiếu: chỉ cách nhau có 1 phiếu.

Tuy nhiên, ứng cử viên Gupta sau đó đã nói là bà chấp nhận kết quả và không buộc ủy ban bầu cử phải kiểm phiếu lại một lần nữa.

Như thế ứng cử viên Daniel Nguyễn sẽ đại diện cho đảng Dân Chủ khu vực 38 trong cuộc bầu cử lại quốc hội tiểu bang Oregon sắp đến.

Ứng cử viên Daniel Nguyễn có hy vọng thắng cử trong cuộc bầu dân biểu, vì khu vực 38 từ trước đến nay là thành trì của đảng Dân Chủ ở tiểu bang Oregon.

Ông Daniel Nguyễn là một thương gia và cũng là đương kim nghị viên của thành phố Lake Oswego từ năm 2019 cho đến nay. Ông cùng với vợ là chủ nhân của một hệ thống nhà hàng Việt Nam, the Bambuza Vietnam Kitchen, và có 3 chi nhánh tại vùng South Waterfront, tại phi trường Portland và phi trường Sea Tac.

Daniel Nguyễn cho biết nếu đắc cử dân biểu tỉnh bang Oregon, ông sẽ tranh đấu cho quyền được phá thai của những người phụ nữ Mỹ: Tòa Tối cao Pháp Viện Hoa Kỳ đang trên đà hủy bỏ luật cho phép người phụ nữ Mỹ được quyền phá thai.