Đào tạo thêm các phụ tá chăm sóc sức khỏe để hỗ trợ người cao niên của BC

Hôm Thứ Năm, 21 tháng 1 năm 2021, Chính quyền tỉnh bang B.C. dành một khoản đầu tư trị giá 8,4 triệu đô la vào các chương trình giáo dục và đào tạo những công việc có nhu cầu cao với tư cách là phụ tá chăm sóc sức khỏe cho người cao niên.

Adrian Dix, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết: “Chúng tôi đang tiến về phía trước với kế hoạch mở rộng số lượng phụ tá chăm sóc sức khỏe làm việc tại BC để tăng cường mức độ chăm sóc cho những người trong các nhà chăm sóc dài hạn (viện dưỡng lão). Chương trình Tiếp cận Nghề nghiệp Y tế đang được tiến hành và đã giúp đào tạo người lao động cho một số công việc quan trọng nhất ở BC.”

Đầu tư của Chính phủ đang tạo ra 600 công việc phụ tá chăm sóc sức khỏe như một phần của Chương trình Tiếp cận Nghề nghiệp Y tế. Điều này đã được công bố vào Tháng 9 năm 2020 để đáp ứng nhu cầu về các phụ tá chăm sóc sức khỏe trong các khu cư trú được hỗ trợ và chăm sóc dài hạn của BC.

Những người tham gia Chương trình Tiếp cận Nghề nghiệp Y tế sẽ được tuyển thuê trong tư cách là nhân viên hỗ trợ chăm sóc sức khỏe. Họ sẽ được trả lương trong thời gian huấn luyện và thực tập, sẽ đủ điều kiện để được thưởng món tiền khuyến khích tuyển dụng là $5,000 nếu cam kết làm việc trong một năm.

Anne Kang, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nâng cao và Đào tạo Kỹ năng cho biết: “Chính phủ đang đầu tư vào các chương trình có liên quan để cho phép những người bị ảnh hưởng bởi COVID-19 cải thiện kỹ năng hoặc chuyển đổi nghề nghiệp để họ có thể trở lại làm việc hoặc thăng tiến sự nghiệp của mình. Khoản tài trợ này dành cho các chương trình phụ tá chăm sóc sức khỏe hỗ trợ đào tạo cho những nhân viên được đánh giá cao và được kính trọng, những người cung cấp dịch vụ chăm sóc quan trọng hàng ngày cho người cao niên  trong các cơ sở chăm sóc dài hạn và hỗ trợ cuộc sống.”

Trong một ví dụ về đào tạo đang được tiến hành, Selkirk College đang hợp tác với Sở Y tế Nội địa để khởi động một nhóm thuần tập trong Chương trình Tiếp cận Nghề nghiệp Y tế. 25 người tham gia từ bốn cộng đồng khác nhau (Castlegar, Nelson, Trail và Grand Forks) đang tham gia khóa đào tạo phụ tá chăm sóc sức khỏe trong một mô hình học tập tích hợp công việc mới trong khi họ làm nhân viên hỗ trợ chăm sóc sức khỏe.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email