Đặt tên cho con ngựa vằn mới sinh ở sở thú Toronto.

Toronto: Trong hôm thứ ba ngày 12 tháng 3, giới chức của sở thú Toronto đã công bố tên của con ngựa vằn (zebra) sinh ra trong tháng trước.
Theo bản tin thì tên của con ngựa vằn đã được chọn lựa qua sự tham khào ý kiến của 7,500 người gửi thư đến đề nghị tên cho con ngựa vằn.
Con ngựa vằn mới sẽ có tên là Obi, theo truyền thống lấy tên những con ngựa vằn mới sinh theo những nhân vật trong phim Star Wars.
Con ngựa vằn mẹ tên là Tori 8 tuổi, đã hạ sinh những con ngựa vằn trước đó và những con này đã được đặt tên là Leia và Rey.
Loài ngựa vằn là một giống gần như sắp tuyệt chủng: chỉ còn 2,800 con ngựa vằn trên toàn thế giới.