Đầu cơ lên giá: Giá tiền phòng của khách sạn Trump ở Hoa Thịnh Đốn tăng gấp 4 lần

Hoa Thịnh Đốn: Theo những tin tức loan báo thì giá tiền phòng thấp nhất của một phòng thuê tại khách sạn Trump International thường ngày là 476 Mỹ kim một đêm và đó là giá thấp nhất mà một khách du lịch phải trả, nếu muốn ở trong khách sạn này.
Tuy nhiên trong khoảng thời gian trước và sau ngày 20 tháng giêng vài ngày, giá tiền phòng thứ hạng bét ở khách sạn ông Trump đã gia tăng lên $2,225 một đêm.
Và người muốn mướn phòng ở khách sạn ông Trump trong vòng ngày 20 tháng giêng, sẽ phải mướn tối thiểu 2 ngày.
Tuy thế tổng thống Trump vẫn chưa nhận là ông ta thua và tiếp tục tìm cách lật đổ cuộc thắng cử của tổng thống đắc cử Joe Biden.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email