Dầu thô trong cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung quốc.

Hoa Thịnh Đốn: Như chúng ta đã biết tổng thống Trump đã đe dọa là vào ngày 1 tháng 9 sắp tới, Hoa Kỳ sẽ đánh thêm 10 phần trăm thuế lên số hàng hóa trị giá 300 tỷ Mỹ kim đến từ Trung quốc.
Các giới chức Trung quốc lên tiếng là họ sẽ có biện pháp trả đũa.
Theo các chuyên gia tài chánh thì ngoài việc giảm trị giá đồng bản vị nguyên, Trung quốc còn có thể sử dụng dầu thô như là một vũ khí chống lại Hoa Kỳ.
Trung quốc là quốc gia nhập cảng số dầu thô lớn nhất thế giới, mà một phần lớn số dầu này đến từ Mỹ.
Theo nhận định của những chuyên gia tài chánh thì Trung quốc có thể đánh thuế lên số dầu nhập cảng từ Mỹ, hay có thể không mua dầu của Mỹ và quay ra mua dầu của Ba Tư.
Hiện nay với chính sách cấm vận của Hoa Kỳ, dầu thô của Ba Tư đã không được bán cho các quốc gia tây phương và cho cả Trung quốc.
Tuy nhiên số dầu thô từ Ba Tư vẫn được chở ào ạt đến các hải cảng Trung quốc và được chứa trên những chiếc tàu chở dầu khổng lồ đậu ở các bến cảng này: chưa lấy dầu thô ra khỏi các tầu chở dầu thì trên nguyên tắc Trung quốc chưa có vi phạm lệnh cấm vận của Hoa Kỳ.
Nhưng bất cứ lúc nào, chính quyền Bắc Kinh có thể không tuân lệnh cấm vận và mua dầu của Ba Tư, và lúc đó thì giá dầu thô ở Mỹ sẽ giảm mạnh, gây những khó khăn cho nền kỹ nghệ dầu khí ở Hoa Kỳ.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email