Đầu tư vào thị trường chứng khoán Toronto trong năm 2020.

Montreal: Trong những ngày cuối năm 2019, chiến lược gia đầu tư Brian Belski của ngân hàng Montreal đã tiên đoán là trong năm 2020, thị trường chứng khoán Hoa Kỳ và Canada sẽ gia tăng, nhưng không gia tăng nhiều như trong năm nay.
Theo ông Belski thì trong năm 2020, chỉ số SP/TSX của thị trường chứng khoán Toronto sẽ gia tăng lên đến mức 18,200 điểm hay 6.4 phần trăm, và chỉ số SP 500 của thị trường chứng khoán New York sẽ lên đến mức 3,500 hay gia tăng 5.5 phần trăm.
Ông Belski là một chiến lược gia đầu tư đã được ca ngợi vì những tiên đoán rất chính xác cho chỉ số SP/TSX trong những năm 2016,2017, 2018 và 2019: Ông Belski tiên đoán là chỉ số SP/TSX của thị trường chứng khoán Toronto gia tăng lên đến mức 17,000 điểm: Tính đến ngày thứ ba 31 tháng chạp, chỉ số SP/TSX đã ở mức 17,063 điểm.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email