Để dành tiền học đại học cho con vào quỹ tiết kiệm học vấn RESP

RESP là những chữ viết tắt của chương trình Registered Education Savings Plan là một trương mục hay một quỹ đầu tư, mà chính quyền liên bang Canada cho phép các bậc phụ huynh thiết lập, để dành tiền cho con vào đại học trong tương lai.
Ngoài việc cho thiết lập quỹ đầu tư này, chính quyền liên bang còn cho thêm tiền học bổng trong vòng 15 năm với số tiền học bổng tối đa là $7,200.
Cách thức nào giúp bậc phụ huynh lấy được số tiền học bổng tối đa $7,200?

Có nên để dành tiền cho con vào đại học trong tương lai?
Rất nên vì học phí đại học ở Bắc Mỹ rất cao: hiện nay trung bình phí tổn cho 4 năm đại học ở cấp cử nhân ở Canada là $100,000.
Học phí và tiền ăn ở tại các trường đại học Mỹ còn cao hơn nhiều so với phí tổn đại học ở Canada: phí tổn trung bình 1 năm học ở các trường đại học công lập ở các tiểu bang Mỹ là 25 ngàn Mỹ kim, trong khi phí tổn học phí của một năm học ở các trường đại học tư ở Mỹ lên đến 50 ngàn Mỹ kim.
Vì thế muốn cho con cái có phương tiện học đại học trong vòng 17 năm sắp tới thì chúng ta phải để dành tiền ngay từ bây giờ.

Ai có quyền mở quỹ tiết kiệm đại học RESP?:

Bậc cha mẹ, ông bà, và những người giám hộ của những trẻ em vừa ra đời, là người có quyền mở quỹ tiết kiệm cho con mình.
Người ta có thể mở bất cứ lúc nào, trước khi con lên đến 17 tuổi.
Nhưng nếu muốn nhận tất cả tiền học bổng trong 15 năm, thì phải mở quỹ cho con càng sớm càng tốt, ở khoảng 1 tuổi.
Quỹ tiết kiệm RESP có thể duy trì tối đa 35 năm trước khi người thụ hưởng phải lấy hết tiền ra và đóng quỹ.

Tiền học bổng CESG ( Canada Education Savings Grant) và tiền trợ giúp gia đình nghèo CLB ( Canada Learning Bond).

1. Tiền học bổng CESG

Trong vòng 15 năm, chính quyền liên bang sẽ cho tiền học bổng vào quỹ RESP bằng 20 phần trăm số tiền mà người ta bỏ vào hàng năm, với mức tối đa là $500. Vì thế muốn nhận đủ $500 tiền học bổng CESG thì cần phải bỏ vào quỹ RESP mỗi năm $2,500.
Với những gia đình nghèo thì tiền học bổng hàng năm gia tăng:
-Những gia đình có lợi tức hàng năm là $49,020 ( trong năm 2020) hay ít hơn thì tiền học bổng CESG sẽ được gia tăng thêm $100. Nếu lợi tức của bố mẹ em này từ $49,021 lên đến $98.040 thì tiền học bổng CESG gia tăng thêm $50.
-Tuy nhiên tổng cộng số tiền học bổng CESG cho một trẻ em tối đa vẫn là $7,200 trong vòng 1 5 năm.

2. Tiền trợ cấp CLB

Những gia đình nghèo có từ 1 đến 3 con mà lợi tức sau khi khấu trừ ( net income) ở mức từ $48, 535 trở xuống ( trong năm 2020) thì sẽ được chính quyền liên bang trợ cấp thêm
-$500 cho năm đầu
-$100 cho mỗi năm sau và trong vòng 15 năm.
tiền trợ giúp CLB tổng cộng là $2,000 và muốn nhận số tiền này, thì bố mẹ phải thiết lập quỹ RESP cho con mình.


Những loại quỹ RESP
-Quỹ cá nhân dành cho 1 em
-Quỹ gia đình: nếu gia đình người này có trên 1 đứa con, thì bậc cha mẹ có quyền mở một quỹ gia đình chung cho những đứa con.
-Quỹ nhóm: thường thấy ở công ty đầu tư, nơi mà người ta thiết lập những quỹ chung cho những trẻ em ghi danh, không cần là những người thân thích.
Tại các ngân hàng, người ta có thể xin mở một quỹ tiết kiệm RESP tự mình điều hành ( self-directed RESP), mà người này có thể đầu tư vào nhiều thứ đầu tư khác nhau như vào cổ phiếu, trái phiếu, GICs, quỹ đầu tư hỗ tương…v.v.
Muốn mở quỹ tiết kiệm RESP thì phải làm đơn xin tại các ngân hàng, các công ty đầu tư và chỉ cần số an sinh xã hội SIN của em bé.
Nếu không rành về các loại quỹ tiết kiệm RESP, thì hãy đến các ngân hàng lớn và hỏi thêm chi tiết. Tại các ngân hàng lớn này đều có những tham vấn đầu tư sẵn sàng giúp bạn về những thắc mắc đang có.

Số tiền tối đa được bỏ vào quỹ tiết kiệm RESP
Số tiền tối đa mà một người có thể bỏ vào quỹ tiết kiệm đại học RESP cho con là $50,000 trong vòng thời gian nhiều năm trước khi đứa con đủ 17 tuổi.
Nếu bỏ vào trên số tiền $50,000 thì số tiền sai biệt sẽ bị sở thuế phạt với tỷ lệ 1 phần trăm tiền lời 1 tháng.
Chúng ta cũng biết là phải bỏ ít ra $2,500 một năm thì mới nhận được tối đa tiền học bổng $500.
Nhưng nếu bỏ mỗi năm $2,500 thì trong vòng 15 năm, thời gian có học bổng, thì cũng mới chỉ có $37,500.
Vì thế một trong những cách đầu tư của những người có tiền để dành cho con, thì ngay trong năm đầu tiên họ bỏ ngay vào $14,500 và 15 năm sau đó mỗi năm $2,500.
Tại sao lại cần bỏ tiền nhiều ngay lúc khởi đầu? Vì tiền lời sinh ra từ quỹ tiết kiệm này sẽ không bị đánh thuế lợi tức, cho nên bỏ tiền vào quỹ này càng sớm thì lại càng có lợi.
Tuy nhiên không phải ai cũng có ngay $14,500 bỏ vào quỹ tiết kiệm cho con, nhưng cần nhất là phải bỏ mỗi năm ít nhất là $2,500 để có thể lãnh tối đa số tiền học bổng.


Có thể thiết lập bao nhiêu quỹ RESP cho một em?

Không có giới hạn về số quỹ RESP nhưng số tiền tối đa được bỏ vào cho 1 em vẫn là $50,000.


So sánh quỹ RESP với các quỹ TFSA và RRSP

– Tiền bỏ vào quỹ RESP giống quỹ TFSA là tiền bỏ vào cáx quỹ này không được trừ thuế. Khác với TFSA là tiền bỏ vào quỹ RESP chỉ có thể kéo dài tối đa 35 năm, trong khi tiền bỏ vào TFSA không giới hạn thời gian phải đóng quỹ.
-Tiền bỏ vào RESP giống như tiền bỏ vào RRSP vì khi lấy ra phải đóng thuế.

Tiền trong quỹ RESP và thuế:
-Khi tiền vốn, tiền học bổng và tiền lời sinh ra vẫn nằm yên trong quỹ RESP thì không phải lo lắng về việc khai thuế lợi tức.
-khi người sinh viên cần tiền trả chi phí đại học thì người này có quyền lấy ra một phần. Tiền lấy ra một phần và người sinh viên chưa có nhiều lợi tức, thì tiền thuế nhẹ.

Tóm lại quỹ RESP cũng như các quỹ RRSP và TFSA là những phương cách để dành tiền hữu hiệu mà chính quyền liên bang đã thiết lập cho những người Canadians, và là những phương cách mà mọi người Canadians nên nắm lấy cơ hội trong việc tạo dựng cho mình một cuộc sống dư dả hơn về tài chánh.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email