Đề phòng những kẻ gian lợi dụng tên công ty điện Toronto Hydro. lường gạt trong mùa Lễ

Toronto: Trong hôm thứ sáu ngày 6 tháng chạp, phát ngôn viên của công ty điện lực Toronto Hydro đã lên tiếng khuyến cáo các khách hàng của công ty này đề phòng những kẻ gian, lợi dụng tên của công ty điện lực, lườn gạt những người nhẹ dạ.
Theo người phát ngôn viên của công ty điện lực Toronto thì những kiểu lường gạt như điện thoại đến nói là khách hàng thiếu tiền điện và phải điện thoại đến số điện thoại mà chúng chỉ định, trả tiền bằng thẻ quà tặng, hay bitcoin..
Phát ngôn viên công ty điện lực nói là không bao giờ công ty này lại làm chuyện như thế.
Một trò lường gạt khác là chúng giả dạng là nhân viên sở điện lực, gõ cửa nhà đòi vào kiểm soát máy móc và nhân cơ hội bán hàng hóa cho chủ nhà

Xem thêm

Nhận báo giá qua email