Đề phòng tin tặc ăn cắp mật mã và không nên dùng những mật mã thông dụng

Toronto: Trong hôm thứ tư ngày 24 tháng 11, công ty chuyên về an ninh trên mạng internet, NordPass đã công bố danh sách những mật mã mà người ta hay dùng và dễ bị ăn cắp nhất.
Hàng ngày có cả ngàn những ti n tặc truy lùng trên mạng và tìm cách vào các trương mục của những người không c ẩn thận, ăn cắp tiền bạc cũng như các dữ kiện cá nhân.
Những mật mã hay dùng nhất và dễ bị tin tặc ăn cắp nhất ở Canada như là ” password”, “abc 123”, “querty”, “123456”, “999”
Những người Canadians cũng hay dùng những mật mã như là Canada, toronto, montreal..
Những người hâm mộ thể thao thì có thể lấy những mật mã như là hockey, baseball, basketball..
Những mật mã thông dụng ở Canada của những người đàn ông là hockey, trong khi những mật mã thông dụng của phụ nữ ở Canada là I love you, princess, sunshire..
Công ty NordPass khuyến cáo là người ta nên dùng các mật mã dài ít nhất là 12 chữ số, bao gồm chữ, số, viết hoa và các dấu.
Mật mã càng dài thì lại càng khó cho tin tặc truy lùng ra.
Sau đây là 20 mật mã thông dụng ở Canada mà chúng ta không nên dùng.

1. 123456
2. password
3. 123456789
4. 12345
5. 12345678
6. qwerty
7. abc123
8. tiffany
9. password1
10. testing
11. hockey
12. 1234567
13. iloveyou
14. 1234
15. canada
16. 1234567890
17. 111111
18. sunshine
19. 123123
20. dragon

Tin tức khác...