Đi chích mũi vaccine Covid bổ sung phòng ngừa nhiễm biến thể Omicron!

Các công ty sản xuất thuốc chủng ngừa Covid như Pfizer, Moderna.. đã bắt tay vào việc nghiên cứu chế biến lại thuốc chủng để có thể ngăn chận những loài virus Omicron nguy hiểm này.

Phát ngôn viên của công ty Pfizer nói là họ có thể chế thuốc ngăn chận loại Omicron trong vòng 6 tuần và sẽ gửi thuốc chủng mới trong vòng 100 ngày, một khi họ tìm ra những biến thể của loài vi rút corona này.Trong khi đó sức mạnh của những liều thuốc chủng ngừa Covid sẽ giảm dần theo thời gian.

Theo kết quả của những cuộc nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí The Journal Science trong tháng 10 vừa qua thì khả năng ngăn ngừa Covid của thuốc chủng Pfizer sút giảm từ mức 86 phần trăm trong tháng 2 năm nay 2021 xuống còn 43 phần trăm trong tháng 10, hiệu quả của thuốc chủng Moderna giảm từ 89 phần trăm xuống còn 58 phần trăm, trong khi hiệu quả của thuốc chủng Johnson& Johnson giảm từ mức 86 phần trăm xuống còn 13 phần trăm.

Chúng ta cũng thấy trong những ngày gần đây, có rất nhiều người đã chủng ngừa hoàn toàn 2 mũi thuốc, nhưng vẫn bị nhiễm Covid và có nhiều người phải vào bệnh viện.

Với những đe dọa mới của loài Covid biến thể Omicron và với sự giảm dần hiệu quả của những loại thuốc chủng, cho thấy là người ta cần phải chủng ngừa thêm liều bổ sung, để giảm những nguy cơ bị nhiễm Covid và phải vào bệnh viện và có thể chết.