Đi lùng những kho báu trị giá cả trăm ngàn dollars

Calgary, Alberta:Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 18 tháng 5, một nhóm những nhà thương mại đã tổ chức một cuộc thi đi lùng kho báu, để tạo thêm những kinh nghiệm.
Tổ chức có tện là Goldhunt.ca cho biết là họ chôn dấu những kho tàng ở ba thành phố Edmonton, Vancouver và Calgary. Kho tàng này chứa những thỏi vàng và bạc mà trị giá lên đến 100 ngàn dollars.
Người ta có thể ghi tên tham dự và phải giải được những câu hỏi về những “X marks” trên đường đi tìm kho tàng.
Ông Chris Cromwell, một trong 5 người đứng ra tổ chức cuộc thi săn vàng bạc, cho biết là cuộc đi tìm kho báu này là một dự án đặc biệt cho những người tổ chức: họ sẽ chôn dấu kho tàng và những người khác phải lặn lội đi tìm kho báu.
Ông Cromwell cũng cho biết là khi còn nhỏ, ông cũng đã từng theo bố đi tìm những kho tàng ghi trên những sách báo, và ông vẫn còn những hăng say hồi hộp của những ngày đi tìm vàng hồi còn nhỏ.
Ông Cromwell nói là việc tổ chức cuộc đi tìm báu vật là việc mà ông muốn giấc mộng của thời còn nhỏ thành công.
Tổ chức Goldhunt.ca cũng kiếm lại một số tiền bằng cách bán ra những bản đồ chỉ những vùng có giấu báu vật và những tập ghi chú về tips để đến những nơi này.
Cũng theo ông Cromwell thì những bản đồ, những tập ghi chú mách nước đã bán chạy như tôm tươi trong những ngày qua.