Di tản hàng loạt tránh lụt diễn ra ở 4 tỉnh bang

Ottawa: Trong những ngày cuối tuần 27 tháng 4, hàng loạt những cuộc di tản người tránh lụt đã diễn ra ở các tỉnh bang Manitoba, New Brunswick, Ontario và Quebec.
Những trận mưa lớn đã diễn ra ở những vùng có các nhà nghỉ mát ở khu nhà nghỉ mát ở tỉnh bang Ontario, qua đến miền đông của tỉnh bang Quebec và vùng Đại Tây Dương.
Các giới chức của các thành phố Montreal, Ottawa và nhiều thị trấn ở tỉnh bang Ontario đã công bố tình trạng khẩn cấp, để đối phó với nạn lụt, cũng như chính quyền liên bang đã gửi cả ngàn binh sĩ đến những vùng này, để giúp việc cứu lụt.