Dịch nhiễm vi rút corona: trên 28 ngàn người bị bệnh và 565 người chết

Vũ Hán: Trong hôm thứ ba ngày 4 tháng 2, các giới chức tỉnh Hồ Bắc cho biết là có thêm 65 người chết vì nhiễm vi rút corona tại tỉnh này, và nâng số người chết ở tỉnh Hồ Bắc lên đến 479 người, và tổng số người chết vì viêm phổi corona lên đến 565 người
Cũng trong hôm thứ ba có thêm 3,156 người bị nhiễm vi rút corona ở tỉnh Hồ Bắc, và nâng tổng số người bị bệnh ở tỉnh Hồ Bắc là 16,678 người, và tổng số người bị nhiễm vi rút corona trên toàn thế giới lên đến trên 28 ngàn người tính đến ngày thứ năm 6 tháng

Xem thêm

Nhận báo giá qua email