Dịch tả Heo Châu Phi tiếp tục lan tràn ở Việt Nam

Hà Nội: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 22 tháng 5, thì dịch tả heo Châu Phi vừa bị phát hiện ở tỉnh An Giang.
Như thế tính đến ngày thứ tư, đã có 37 tỉnh trên toàn quốc co bệnh dịch tả heo hoành hoành.
Theo những nguồn tin trong nước thì người ta đã khám phá ra nạn dịch tả heo ở phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Bệnh dịch tả Heo Châu Phi đã được phát hiệnở Việt Nam từ tháng hai năm nay 2019 và tính đến nay có trên 1.5 triệu con heo bị thiêu hủy.