Dịch tả heo Phi Châu ở Á Châu là cơn dịch lớn nhất trong lịch sử

Hà Nội: Trong hôm thứ hai ngày 1 tháng 7, cơ quan lương nông Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng khuyến cáo Trung quốc và Việt Nam nên cấp tốc có những biện pháp ngăn chận nạn dịch tả heo Phi Châu đang lan tràn ở hai xứ này.
Hiện có hàng chục triệu con heo ở Trung quốc và Việt Nam đã bị chết hay bị giết vì trận dịch này.
Đây là trận dịch tả heo Phi Châu lớn nhất từ trước đến nay, và đang có nguy cơ lan sang qua Lào.
Nạn dịch tả heo Phi Châu bắt đầu từ miền đông bắc Trung quốc vào tháng 8 năm ngoái 2018.
Hiện cũng có những trận dịch nhỏ ở các xứ Hồng Kông, Đài Loan, Bắc Hàn,Cam Bốt và Mông Cổ.
Với hàng chục triệu con heo bị chết ở Trung quốc và Việt Nam đã khiến giá thịt heo trên thị trường thế giới gia tăng 40 phần trăm trong những tháng qua

Xem thêm

Nhận báo giá qua email