Đình chỉ việc chủng ngừa cho người từ 18 tuổi vì thiếu thuốc chủng

Toronto: Trong sáng ngày thứ hai 12 tháng 4, hệ thống y tế thành phố Toronto, The University Health Network (UHN) , loan báo là những cư dân từ 18 tuổi trở lên ở ba vùng có nhiều người nhiễm covid, và được gọi là 3 vùng “nóng” của Toronto, sẽ được ghi danh chủng ngừa covid.
Ba vùng nóng đó có mã số bưu điện bắt đầu bằng M5V ( vùng trung tâm thành phố), M6E ( vùng Northcliff Villages) và M6H ( vùng Davenport).
Tuy nhiên ngay buổi chiều hôm thứ hai 12 tháng 4, đã có trên 21 ngàn người trong 3 vùng nóng đó ghi danh xin chủng ngừa.
Cơ quan y tế thành phố UHN đã phải tạm đình chỉ việc chủng ngừa này, vì thiếu thuốc chủng!
Trong khi đó cơ quan y tế thành phố dự trù chỉ nhận được 2 ngàn liều thuốc chủng 1 tuần, cho vài tuần sắp tới!
Các quốc gia trên thế giới vẫn nỗ lực những cố gắng chủng ngừa cho cư dân.
Tại Hoa Kỳ tính đến ngày thứ hai 12 tháng 4, có 121 triệu người Mỹ đã được chủng ngừa ít nhất 1 mũi thuốc hay 37 phần trăm những người lớn ở Mỹ đã được chủng ngừa.
Tại Anh quốc có 32 triệu người được chủng ngừa tức là gần 50 phần trăm dân số, trong khi tại Canaa chỉ có 7.5 triệu người được chủng ngừa ít nhất 1 mũi thuốc hay 20 phần trăm dân số.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email