Do Thái bỏ lệnh phải đeo khẩu trang khi ra ngoài công cộng.

Tel Aviv, Do Thái: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 19 tháng 4, chính quyền xứ Do Thái đã bỏ lệnh buộc cư dân phải đeo khẩu trang khi ra ngoài công cộng, sau khi xứ này đã chủng ngừa covid cho trên 80 phần trăm dân số.
Theo ông Yuli Edelstein, bộ trưởng y tế Do Thái thì chính quyền xứ này có thể giảm bớt những giới hạn, nhờ vào việc chủng ngừa thành công đã giúp cho tỷ lệ lây nhiễm xuống thấp.
Tuy nhiên cũng theo ông bộ trưởng y tế thì khi tụ họp trong nhà, người ta vẫn phải đeo khẩu trang.
Theo những tin tức loan báo thì cho đến nay có trên 5 triệu trong số 9.3 triệu dân Do Thái đã được chủng ngừa covid.
Thủ tướng Netanyahu của Do Thái đã ký hợp đồng sớm và nhận được hàng triệu liều thuốc chủng của công ty Pfizer trước những xứ khác.
Thuốc chủng đã giúp làm giảm số người bị lây nhiễm từ con số trên 10 ngàn người 1 ngày trong tháng giêng, xuống còn khoảng 200 người 1 ngày như hiện nay.
Cũng theo những loan báo thì bắt đầu từ ngày 23 tháng 5, Do Thái sẽ cho những du khách ngoại quốc, đã chủng ngừa covid được vào thăm xứ này, sau một thời gian ngăn cấm.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email