ĐỐ VUI ĐỂ HỌC: NƯỚC NÀO?

Có một đất nước rất nhỏ nhưng lại có một thủ đô rất là to
Trong một thủ đô thật to có những con đường rất nhỏ
Trên những con đường rất nhỏ có những biệt thự rất to
Trong những biệt thự rất to thì có những cô vợ nhỏ
Những cô vợ nhỏ lại là vợ của những ông quan to
Những ông quan to thì ông nào cũng có một cái cặp nhỏ
Trong cái cặp rất nhỏ có những dự án rất to
Những dự án rất to mang lại những hiệu quả rất nhỏ
Những hiệu quả rất nhỏ dẫn đến những sự thất thoát rất to
Khi mang các quan lớn ra xữ tội thì tội của các quan rất nhỏ
LHCT viết theo người trong nước
Xem thêm

Nhận báo giá qua email