Doanh nghiệp Việt Nam phải ngưng xuất cá tra sang Trung Quốc vì COVID-19

Cứ mỗi container cá tra đông lạnh xuất sang Trung Quốc bị nói nhiễm COVID-19, doanh nghiệp phải chịu ngưng nhập cảng một tuần. Tuần ngưng sẽ tương ứng với số container bị cho có sản phẩm nhiễm COVID-19.

Mạng báo Kinh tế Sài Gòn ngày 25/5 loan tin, dẫn tiết lộ như vừa nêu của một doanh nghiệp xuất cảng cá tra trong nước. Doanh nghiệp này bị nói có ba container với sản phẩm nhiễm COVID-19 nên bị ngưng xuất vào Hoa Lục ba tuần lễ.

Phía Trung Quốc còn quy định nếu có container bị phát giác nhiễm COVID-19 và doanh nghiệp bị thông báo ngưng nhập cảng theo thời gian tương ứng với số container có sản phẩm nhiễm; những lô hàng của cùng doanh nghiệp dù đã xuất đi cũng sẽ bị trả lại.

Một container cá tra đông lạnh xuất sang Trung Quốc có có giá từ 1,1 đến 1,2 tỷ đồng; nếu hàng được đưa lên cảng rồi mà bị trả về thì doanh nghiệp phải lỗ khoảng từ 700-800 triệu đồng.

Biện pháp của cơ quan chức năng Trung Quốc được nói nhằm thực hiện chính sách “Zero COVID” của chính phủ Bắc Kinh.