Đón Xuân

Đón tết đầu năm thiếu pháo rang
Mừng xuân Mậu Tuất với mai vàng
Thân tâm an lạc, nguyện như ý
Tráng kiện an khang, quí hơn vàng
Niệm phật, ăn chay lòng thanh thản
Từ bi, hì xã dạ thênh thang
Tiền tài của cải mong chi quá?
Xuân sắc vô thường xuân lại sang.

Nam Mai TQT

Xuân Ngộ

Đông tàn xuân hiển vũ phân phân,
Độc chước cử bôi vô tương thân.
Phú quí công danh như thanh mộng,
Nhất sinh bách tuế dữ phù vân.

Nam Mai TrinhQThuận

Xem thêm

Nhận báo giá qua email