Donald Trump hay Joe Biden: Ai sẽ là tổng thống Mỹ?

Hoa Thịnh Đốn: Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra trong ngày 3 tháng 11 vừa qua là một cuộc bầu cử vô tiền khoáng hậu chưa từng bao giờ xảy ra ở Hoa Kỳ, trong thời điểm mà trận đại dịch covid hoành hoành, nền kinh tế xuống dốc khi hàng triệu người bị mất việc.
Tính cho đến sáng sớm hôm thứ tư ngày 4 tháng 11, người ta vẫn chưa biết rõ ai sẽ là người thắng : Donald Trump hay Joe Biden? Vì vẫn còn hàng trăm ngàn phiếu chưa kiểm hết.
Tính đến 4 giờ sáng hôm thú tư 4 tháng 11, ứng cử viên Joe Biden có 224 phiếu cử tri đoàn, trong khi ứng cử viên Donald Trump có 213 phiếu. Để có thể đắc cử tổng thống, ứng cử viên cần có ít nhất 270 phiếu cử tri đoàn.
Người ta có thể không biết kết quả cho đến vài ngày nữa ?
Trong khi đó tổng thống Trump tuyên bố là ông thắng cử và cuộc thắng cử này đã bị đảng Dân Chủ cướp, cho nên ông sẽ đem chuyện này lên tối cao pháp viện.
Nhiều bình luận gia cho rằng nếu chuyện kiện tụng vì bầu cử này được đem lên đến tối cao pháp viện, thì có thể tổng thống Trump sẽ thắng kiện, với 3 thẩm phán tòa tối cao, được tổng thống Trump đề cử và quốc hội đã thông qua trong 4 năm qua.
Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra cho thấy một nước Mỹ bị phân chia nặng nề: phân chia về đảng phái, về mầu da, về giai cấp.
Vì thế, người thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ kỳ này sẽ có một nhiệm vụ quan trọng là tìm cách kết hợp lại những người Mỹ không cùng chính kiến để kiến tạo lại một nước Hoa Kỳ hùng mạnh hơn.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email