Đồng Gia kim lên đến trên 80 xu Mỹ kim

Toronto: Trên thị trường tiền tệ thế giới hôm thứ hai ngày 24 tháng 7 đã lên đến mức 80 xu Mỹ kim.

Đây là mức trị giá cao nhất của đồng Gia kim trong vòng 2 năm qua.

Trong vòng 2 tuần lễ, trị giá của đồng Gia kim so với đồng Mỹ kim đã gia tăng 10 phần trăm, kể từ khi ngân hàng trung ương Canada cho gia tăng mức lãi suất căn bản.

Trị giá của đồng Gia kim gia tăng vì nền kinh tế Canada đang tiến triển  mạnh trở lại. Đồng thời trị giá của   đồng Mỹ kim sút giảm trên thị trường tiền tệ thế giới: sau 6 tháng cầm quyền, tổng thống Trump chưa thực hiện được những lời ông đã hứa khi tranh cử như giảm thuế, cắt giảm thủ tục hành chánh, gia tăng những chương trình sửa sang các cơ sở hạ tầng như đường xá cầu cống.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email