Dòng sông xanh trong ngày lễ thánh Patrick

Stacey Peterson and Kevin McGuire take a selfie with the green Chicago River to celebrate St. Patrick's Day, Saturday, March 17th, 2018. | James Foster/For the Sun-Times

Chicago: Trong hôm thứ bảy ngày 17 tháng 3, các giới chức trong thành phố Chicago, đã cho đổ phẩm nhuộm xanh dòng sông Chicago, trong ngày lễ thánh Patrick.
Theo đài CNN thì 60 phần trăm cư dân Hoa Kỳ đã ăn mừng ngày lễ thánh Patrick.
Tại Canada, số người Canada gốc Ái Nhĩ Lan cũng không ít và hàng năm cũng có những ngày hội ở nhiều thành phố Canada trong ngày lễ thành Patrick.
Đặc biệt là ở khu vực thành phố Kitchener và Waterloo, nơi có trường đại học Wifrid Laurier: trong ngày lễ năm ngoái, 15 ngàn người đã đến dự lễ hội thánh Patrick ở trong khu vực xung quanh trường đại học Wifrid Laurier: nhiều người uống rượi say, phê ma túy cần sa và đập phá những cơ sở thương mại, những xe cộ đậu trong khu vực này.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email