Đồng tiền giấy 1 ngàn dollars sẽ không còn được lưu hành ở Canada

Ottawa: Trong hôm thứ hai ngày 7 tháng chạp, ngân hàng trung ương Canada đã khuyến cáo là sẽ có đến 5 loại tiền giấy sẽ không còn được lưu hành ở Canada trong năm tới.
Đó là những loại tiền giấy $1, $2, $25 , $500 và $1,000.
Đây là những loại tiền giấy được ấn hành từ lâu và những năm gần đây ngân hàng trung ương Canada không còn cho ấn hành những loại tiền giấy này và thay bằng những loại tiền làm bằng polyester, vừa bền hơn và vừa khó làm giả.
Tuy nói là cuối năm nay, các loại tiền giấy vừa kể sẽ không còn được lưu hành, nhưng cũng có nhiều cửa tiệm nhận những đồng tiền này, rồi gửi về đổi lại ở ngân hàng trung ương, hoặc người ta có thể gửi những tiền giấy này về thẳng địa chỉ của ngân hàng trung ương ở Ottawa xin đổi những đồng tiền này.
Loại tiền giấy $500 là loại tiền hiếm nhất chỉ có khoảng vài chục tờ $500 còn lưu hành.
Loại tiền $500 này đã được các nhà sưu tầm tiền tệ mua lại với giá từ 20 ngàn dollars lên đến 60 ngàn dollars, tùy theo phẩm chất của đồng tiền loại $500 này.
Đồng $25 cũng được các nhà sưu tầm tiền tệ mua lại với giá cả ngàn dollars.
Những loại tiền $1, $2, và $1,000 thì có cả triệu tờ đang lưu hành cho nên sẽ không có giá trị nhiều cho các nhà sưu tập tiền tệ.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email